Terug naar overzicht

 Terug naar vorige

Donderdag 13 mei 2021

MODALITEITEN 2021-2022

Onder voorbehoud voor verdere wijzigingen ingeval er wijzigingen in/aan de reeksen zouden optreden voor de heropstart van de competitie.  

1ste PROVINCIALE
Eén reeks van maximum 16 ploegen.
De kampioen stijgt naar derde afdeling Voetbal Vlaanderen.
Er wordt geen eindronde georganiseerd.
De deelnemers aan de interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen worden als volgt bepaald:

  • In de provincies die drie deelnemers afvaardigen: de drie periodewinnaars
  • In de provincie die vier deelnemers mag afvaardigen: de tweede van de eindrangschikking en de drie periodewinnaars

In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van zijn vervanger.
Dit is onder meer het geval:

  • wanneer de eerste of de tweede (in die provincie waar de tweede als deelnemer is aangeduid) van het kampioenschap tevens periodewinnaar geweest zijn;
  • wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn;
  • wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde naar de provinciale reeksen degradeert, of dient deel te nemen aan een eindronde om een bijkomende daler in 1ste provinciale aan te duiden

De namen van de deelnemende clubs moeten uiterlijk op 2 mei worden medegedeeld aan het Competitions Department.

Twee dalers naar 2de Provinciale (15de + 16de geklasseerde); één bijkomende daler per Limburgse daler uit 3de afdeling Voetbal Vlaanderen.
Indien het kampioenschap niet wordt aangevat met een normale bezetting van 16 ploegen, zal het aantal dalers aangepast worden zodanig dat het seizoen 2022-2023 wordt aangevat in de normale bezetting:

  • het kampioenschap wordt aangevat met 15 ploegen: de 15de gerangschikte degradeert.
  • er is een bijkomende stijger uit 2de provinciale per ploeg dat minder dan 15 het kampioenschap heeft aangevat.

Officiële grensrechters voor alle wedstrijden.

2de PROVINCIALE
Twee reeksen van maximum 16 ploegen
Twee stijgers naar 1ste Provinciale (eerste van iedere reeks); Eindronde: 8 clubs
Als eerste gerechtigde deelnemers de 2e geklasseerde van iedere reeks en de 3 periodekampioenen van iedere reeks voor 1 vaste stijger naar 1ste Provinciale.
In alle gevallen waarbij deze afdeling één of meer bijkomende stijgers heeft, hetzij door samengaan of wegvallen van clubs in hogere reeksen of de provincie een stijger heeft via de interprovinciale eindronde, is de ranking van deze eindronde bepalend voor aanwijzing van deze bijkomende stijger(s).
Vier dalers naar 3de Provinciale, hetzij de 15de en 16de geklasseerde uit iedere reeks; één bijkomende daler per Limburgse daler uit 3e afdeling Voetbal Vlaanderen (eindronde laatste niet daler van iedere reeks)
Indien het kampioenschap 2021-2022 wordt aangevat met twee reeksen van minder dan 16 ploegen wordt het aantal dalers verminderd a rato van het aantal ploegen dat minder dan 2x16 ploegen het kampioenschap heeft aangevat.
Wanneer na het verminderen van het aantal dalers nog open plaatsen zijn om tot de normale bezetting van 16 ploegen per reeks te komen, zullen er bijkomende stijgers uit 3-de provinciale worden aangeduid.
Officiële grensrechters voor alle wedstrijden.

3de PROVINCIALE
Drie reeksen van maximum 16 ploegen
Drie stijgers naar 2de Provinciale (eerste van iedere reeks);
Eindronde: 12 clubs Als eerste gerechtigde deelnemers de 2e geklasseerde van iedere reeks en de 3 periodekampioenen van iedere reeks voor 2 vaste stijgers naar 2de Provinciale.
In alle gevallen waarbij deze afdeling één of meer bijkomende stijgers heeft, hetzij door samengaan of wegvallen van clubs in hogere reeksen of de provincie een stijger heeft via de interprovinciale eindronde, is de ranking van deze eindronde bepalend voor aanwijzing van deze bijkomende stijger(s).
Zes dalers naar 4de Provinciale, hetzij de 15de en 16de geklasseerde uit iedere reeks; één bijkomende daler per Limburgse daler uit 3de afdeling Voetbal Vlaanderen( eindronde laatste niet-daler van iedere reeks).
Indien het kampioenschap 2021-2022 wordt aangevat met drie reeksen van minder dan 16 ploegen wordt het aantal dalers verminderd a rato van het aantal ploegen dat minder dan 3x16 ploegen het kampioenschap heeft aangevat.
Wanneer na het verminderen van het aantal dalers nog open plaatsen zijn om tot de normale bezetting van 16 ploegen per reeks te komen, zullen er bijkomende stijgers uit 4 de provinciale worden aangeduid.
Officiële grensrechters voor alle wedstrijden.

4de PROVINCIALE
Vier reeksen van maximum 18 ploegen ( afhankelijk van het aantal inschrijvingen)
Vier stijgers naar 3de Provinciale (eerste uit iedere reeks).
Eindronde: 16 clubs

Als eerste gerechtigde deelnemers de 2e geklasseerden van iedere reeks en de 3 periodekampioenen van iedere reeks voor 3 vaste stijgers naar 3de Provinciale.
In alle gevallen waarbij deze afdeling één of meer bijkomende stijgers heeft, hetzij door samengaan of wegvallen van clubs in hogere reeksen of een stijger via de interprovinciale eindronde, is de ranking van deze eindronde bepalend voor aanwijzing van deze bijkomende stijger(s).

1ste tot en met 4de Provinciale
Alle ploegen spelen op de laatste twee speeldagen van het kampioenschap op dezelfde dag en uur (art. B7-15) Ploegen die niet in aanmerking komen voor een periodetitel, behalve de derde periodetitel kunnen de laatste wedstrijd van die periode wel wijzigingen aanvragen.
Wedstrijden van de competitie kunnen gepland worden op weekdagen
Een ploeg die in dezelfde reeks drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen forfait geeft, wordt beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven.

Deelnemers aan de eindronde in 2de, 3de en 4de provinciale: Als eerste gerechtigde de 2de geklasseerde van iedere reeks en de 3 periodekampioenen. In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde moet vervangen worden, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk, in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van zijn vervanger.

Dit is onder meer het geval wanneer:
er geen 3 verschillende periodewinnaars geweest zijn
de 1ste of 2de van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest
een theoretisch gerechtigde deelnemer degradeert
een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient deel te nemen om niet te degraderen
een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient deel te nemen als laatste niet-daler
Zie ook art.B7-46 indien een ploeg tijdens de reguliere competitie wegvalt.

PERIODEKAMPIOENSCHAP IN 1ste, 2de, 3de en 4de PROVINCIALE

Perioderangschikking:
Na elke wedstrijd worden 3 punten toegekend aan het winnend elftal; in geval van gelijkspel wordt aan ieder elftal 1 punt toegekend.
Na iedere periode wordt er een rangschikking opgemaakt over die periode.
Hierbij geldt achtereenvolgens als criterium:
grootst aantal bekomen punten bij gelijkheid, het grootst aantal gewonnen wedstrijden het eventueel onderling resultaat in de betreffende periode (bij gelijkspel: doelpunten op verplaatsing zijn doorslaggevend)
bij verdere gelijkheid, het grootste positief verschil tussen doelpunten voor en tegen;
Indien 2 clubs dan nog gelijk eerste eindigen, wordt op neutraal terrein een testwedstrijd gespeeld; in geval van gelijkspel worden twee verlengingen gespeeld van vijftien minuten. Wanneer de stand dan nog gelijk is, wordt de winnaar aangeduid via strafschoppenserie te nemen volgens de Beker v. België. De eerste van de rangschikking wordt als periodewinnaar aangeduid.

Het Provinciaal Comité verdeelt de uit- en thuiswedstrijden voor elke club tijdens elke periode evenwichtig.
De wedstrijden die door het Provinciaal Comité vastgelegd zijn voor een bepaalde periode, blijven tot deze periode behoren, ongeacht de datum waarop zij gespeeld worden (art. B7-21). Indien tijdens de laatste competitiedag van elke periode wedstrijden beslissend zijn voor het behalen van de titel van periodewinnaar, moeten zij in de mate van het mogelijke op dezelfde dag en uur gespeeld worden. Bij een eventueel oneven aantal ploegen in bepaalde reeksen, kan de laatste wedstrijd van deze periodes niet gelijktijdig gespeeld worden ook al zijn ze beslissend voor de periodetitel, dit is ook zo bij de ruilingen die werden toegestaan voor de kompetitie . De inhaalwedstrijden moeten zo spoedig mogelijk betwist worden.

Periodekampioenschap:
Reeksen van 18 ploegen: 1ste periode: 12 wedstrijden, 2de en 3de periode: 11 wedstrijden.
Reeksen van 17 ploegen: 1ste en 2de periode: 11 wedstrijden, 3de periode: 10 wedstrijden.
Reeksen van 16 ploegen: 3 perioden van elk 10 wedstrijden.
Reeksen van 15 ploegen: 1ste periode 10 wedstrijden, 2de en 3de periode: 9 wedstrijden.
Reeksen van 14 ploegen: 1ste periode 10 wedstrijden, 2de en 3de periode: 8 wedstrijden.

BELANGRIJK:
Bij alle vervroegde wedstrijden van eerste elftallen, die afgelast worden, wordt de nieuwe speeldatum vastgelegd door het Provinciaal Comité.

ZEER BELANGRIJK:
Iedere klacht in verband met het eindklassement voor deelneming aan de eindronde dient per e-kickoff of email aan het Algemeen Secretariaat te Brussel (met een kopij per e-kickoff, of email aan het Provinciaal Comité) verzonden te worden ten laatste 4 werkdagen na het beëindigen van de kompetitie.
Elke klacht waarbij de uitslag van de wedstrijden van bedoelde eindronden, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt aangevochten; moet per telefoon, of email worden gemeld aan de secretaris van het Provinciaal Comité, voor 12 uur van de eerste werkdag volgend op de wedstrijd, waarbij de zaterdag niet als werkdag beschouwd wordt, en binnen dezelfde termijn per per e-kickoff, of email bevestigd worden aan de Secretaris-Generaal te Brussel, met een kopij per e-kickoff, of email naar de tegenstrever.
Het Provinciaal Comité moet zich indien nodig bij spoedprocedure uitspreken na in voorkomend geval het Bureau Arbitrage te hebben geraadpleegd.
Wedstrijden van de eindronden kunnen gepland worden op weekdagen.
Indien niet digitaal: voor de wedstrijden van de eindronde dient de thuisclub de eerste werkdag na de wedstrijd vóór 12 uur een kopij van het wedstrijdblad te bezorgen aan het Provinciaal Secretariaat op straffe van 25 euro.
De club die forfait geeft in de eindronde wordt beboet en zal een schadeloosstelling, bepaald door het Provinciaal Comité, aan tegenstrever moeten betalen.

BEKER VAN BELGIË (Limburg 17 clubs) Heren:
Zie artikel B7-52 van het Bondsreglement.
Deelnemers: 3 clubs per regio aan te duiden via de Beker van Limburg, aangevuld door de eventuele dalers uit 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen en ploegen uit eerste provinciale op basis van de eindrangschikking op om tot het in het reglement voorziene aantal te komen.
Indien de regionale finalisten van de Beker van Limburg zich via de competitie hebben gekwalificeerd dan duidt de betreffende regio een vervanger aan.
Indien er geen regiobeker gespeeld wordt zullen de regio’s autonoom de deelnemers aanduiden.
Indien er een stop van de kompetitie komt zonder eindrangschikking zullen de plaatsen voor 1ste Provinçialers per loting aangeduid worden

Vrouwen:
Zie art. B7.77 en volgende.

BEKER VAN LIMBURG
In de Bekerwedstrijden van de regio worden 5 vervangingen toegelaten. (Art. B6-59)

BELANGRIJK
Forfaits bij jeugd en reserven
Een ploeg die in dezelfde reeks drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen forfait geeft, wordt beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven.

PROVINCIALE RESERVEN
Drie reeksen van 16 ploegen.
Aanvangsuren: zaterdag tussen 13.00 en 15.00 uur, vrijdag tussen 18.30 en 21.00 uur, donderdag tussen 18.30 en 21.00 uur.
Rangschikking wordt opgemaakt: meest behaalde punten, gewonnen wedstrijden, het onderling resultaat (waar bij gelijkheid de op verplaatsing gescoorde doelpunten doorslaggevend zijn), daarna grootste doelpuntensaldo, grootst aantal gescoorde doelpunten, eventueel loting secretariaat.

GEWESTELIJKE RESERVEN
Reeksen van maximum 18 ploegen.
Aanvangsuren: zaterdag tussen 13.00 en 15.00 uur, vrijdag tussen 18.30 en 21.00 uur, donderdag tussen 18.30 en 21.00 uur.

Rangschikking wordt opgemaakt meest behaalde punten, gewonnen wedstrijden, het onderling resultaat (waar bij gelijkheid de op verplaatsing gescoorde doelpunten doorslaggevend zijn), daarna grootste doelpuntensaldo, grootst aantal gescoorde doelpunten, eventueel loting secretariaat. Wanneer een club met meerdere ingeschreven reserven algemeen forfait geeft voor de A-ploeg dan wordt deze behouden en dan wordt het forfait opgelegd aan de B of C-ploeg.

Onze Partners

©KVV Heusden-Zolder 2016 - Webdesign by Roger Put
Free hit counters