Terug naar overzicht

 Terug naar vorige

Woensdag 15 januari 2023

BRON: VOETBAL VLAANDEREN

NIEUW FINANCIEEL KADER VOOR HET AMATEURVOETBAL VANAF SEIZOEN ‘23-’24

Onze ruim 1.200 amateurclubs en 36 nationale futsalclubs in Vlaanderen krijgen een duidelijk financieel kader dat hen moet bijstaan bij het duurzaam besturen van de club. Met een vergoedingsplafond van maximaal 4.500 euro per seizoen, enkel digitale betalingen en jaarlijkse budgetoefeningen maken we, in samenwerking met de clubs en de KBVB, een einde aan de jarenlange rechtsonzekerheid rond RSZ-bijdragen van amateurvoetballers. Dit zuiver en correct financieel kader zal vanaf 1 juli dit jaar duidelijkheid geven en zal clubs een duw in de rug geven om de jeugd meer kansen te geven, een duurzaam businessmodel uit te bouwen, meer te investeren in eigen infrastructuren en een grotere sociaal-maatschappelijke rol op te nemen.Een envelop tekengeld onder tafel, winstpremies die de pan uitswingen of spelers die ieder jaar verkassen naar een club in de buurt die enkele euro’s meer betaalt per gewonnen punt: de gekende clichés uit het betaald amateurvoetbal behoren hopelijk na deze hervorming definitief tot het verleden. Een duidelijk nieuw financieel kader voor het amateurvoetbal in Vlaanderen zal vanaf het seizoen 2023-2024 zorgen voor meer financiële fair play tussen alle amateurclubs. Samen met de KBVB hebben we met de clubs een nieuw kader uitgetekend dat duidelijkheid brengt én een gelijk financieel speelveld schept voor de meer dan 1.200 amateurvoetbalclubs en 36 nationale futsalclubs in Vlaanderen.Uit een studie onder 1.000 amateurclubs die consultancybureau PwC in 2020 uitvoerde in opdracht van de KBVB bleek dat heel wat clubs zelf vragende partij zijn voor een groter financieel evenwicht tussen alle clubs. De tijd waarin onze amateurclubs hun spelers honderden euro’s per maand in het zwart betaalden, is voorgoed voorbij. We maken dringend werk van een duidelijk financieel kader op alle niveaus van het amateurvoetbal. We hebben liever dat clubs extra geld investeren in hun jeugdspelers, trainers en begeleiders dan in royale vergoedingen voor hun A-kernspelers. Clubs zullen zo trouwens ook meer centen overhouden om hun eigen sportinfrastructuur verder uit te bouwen en sociaal-maatschappelijke projecten te realiseren. Door bewuster om te gaan met hun financiële middelen, bouwen de amateurclubs een duurzaam businessmodel uit voor de lange termijn.

Nand De Klerck, woordvoerder Voetbal Vlaanderen


VRIJSTELLING RSZ-BIJDRAGEN EN STANDAARDCONTRACTEN

Een eerste belangrijke verduidelijking is dat amateurvoetballers binnen het nieuwe financiële kader tot 4.500 euro per seizoen, met een maximum van 100 euro per punt, aan puntenpremies kunnen verdienen. Dat bedrag is volledig vrijgesteld van RSZ-bijdragen gezien dit beschouwd wordt als onkostenvergoeding die de RSZ bijgevolg niet interpreteert als ‘loon’ (lees: max 100 euro per punt). Deze vergoeding valt niet te combineren met andere vormen van (onkosten)vergoedingen gezien dit een maximaal bedrag is dat alles moet omvatten.

Amateurclubs die hun spelers alsnog meer wensen te betalen dan maximaal 4.500 euro zullen geen beroep kunnen doen op deze regeling met de RSZ en dienen zich te houden aan de gekende sociale en fiscale regelgeving.Al jaren waren er onduidelijkheden omtrent de drempels en statuten waar RSZ-bijdragen verplicht waren. Zo zijn er amateurclubs die tussen 100.000 en 200.000 euro RSZ-schulden boven het hoofd hangen omdat de regels in elke regio anders geïnterpreteerd werden. We zorgen nu samen met de RSZ voor duidelijkheid en een eenduidige toepassing in heel Vlaanderen. Zo vermijden we dat er in de toekomst nog fouten gebeuren.

Nand De Klerck, woordvoerder Voetbal Vlaanderen


Een tweede grote wijziging: clubs zijn verplicht hun spelers vanaf 01-07-2023 enkel nog digitaal uit te betalen via het rekeningnummer van de club. Daarnaast zullen alle amateurclubs de overeenkomsten met hun spelers in een contract moeten opnemen en dat contract registreren bij de federatie. Voetbal Vlaanderen en de KBVB zullen één modelcontract ter beschikking stellen voor de clubs en spelers. De contracten scheppen duidelijkheid in het amateurvoetbal. Ze helpen de belangen van alle partijen te beschermen en de betaalde bedragen tegenover derden te verantwoorden. Die transparantie zal voor minder discussies zorgen.CLUBS STAAN ER NIET ALLEEN VOOR

Om een bewuster financieel beleid te voeren, zullen de amateurclubs elk jaar een budgetoefening maken én die digitaal indienen via een centraal platform. Voetbal Vlaanderen en de KBVB zullen de clubs hierbij begeleiden en stellen eveneens een budget template ter beschikking aan de clubs als hulpmiddel. In aanloop naar het nieuwe seizoen komen er ook infosessies om de clubs te helpen bij hun financieel huiswerk.

We doen er alles aan om de administratieve druk weg te nemen bij onze clubs. Samen met de clubs hebben we een modelcontract uitgewerkt en zorgen we voor professionele ondersteuning bij de opmaak van hun budget. Kortom, we zorgen ervoor dat onze amateurclubs rechtszekerheid hebben rond de verloning van hun spelers. Wat we wel vragen van de clubs is om aan het einde van elk seizoen een verklaring op eer in te dienen waarin ze bevestigen dat ze de basisprincipes respecteren.

Tom Borgions, financieel directeur KBVB


HERVORMING VANAF VOLGEND SEIZOEN
De financiële hervorming wordt ​​ingeschreven in het bondsreglement en gaat in vanaf het seizoen 2023-2024. Clubs hebben tijd tot 28 februari 2024 om hun financieel beheer aan te passen aan de nieuwe budgettaire regels voor het amateurvoetbal in Vlaanderen.

DE 8 SPEERPUNTEN VAN DE FINANCIËLE HERVORMINGEN OP EEN RIJTJE


SIMULATIES SPELERSLONEN IN ONS AMATEURVOETBAL - UIT OPLEIDING PWC

Vb 1: Minder dan €4500,00 Vb 2: Tussen €4500,00 en €11040,00 Vb 3: Boven €11040,00
VEEL GESTELDE VRAGEN

De interne regels wat betreft digitale betalingen, contracten registreren, budgetoefening, geen derde betalingen en verklaring op eer gaan in vanaf 01-07-2023. De toepassing van de €4.500 RSZ-vrij vergoedingsplafond wanneer u met een kanscontract wordt door de RSZ reeds vandaag toegepast.

Wat betreft de interne regels rond digitale betalingen, contracten registreren, budgetoefening, geen derde betalingen en verklaring op eer komt later nog een verduidelijkende communicatie over de praktische modaliteiten van controle. Het is niet aan Voetbal Vlaanderen of de KBVB om belastings- en RSZ-controles uit te voeren, dat komt enkel de overheid toe.

Dat kan, maar dan kan u niet meer genieten van de RSZ-vrijstelling voor dit bedrag. Van zodra u meer zal betalen dan €4.500 euro valt u binnen de normale wetgeving die van toepassing is (d.w.z. betalen van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing).

Neen. Er geldt enkel een vrijstelling voor de RSZ tot op dit bedrag. U zal nog steeds (zoals vandaag ook het geval is) bedrijfsvoorheffing dienen te betalen op dit bedrag (t.e.m. 22 jaar is dat 16,5%, vanaf 23 jaar wordt dat 33%).

Dit ligt tussen de 25% en 32% - afhankelijk van bepaalde verminderingen zal dit ongeveer op 28% a 29% uitkomen. Indien u over de grens van €4.500 per seizoen via kanscontract en maximaal 100 per punt gaat zal de overeenkomst door de RSZ kunnen worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst. Voor een correcte berekening van de arbeidsongevallenverzekering kan u terecht bij een verzekeraar die dit aanbiedt. De parameters zijn onder meer het aantal werknemers, de loonmassa en het risico.

Neen. Die €4.500 per seizoen wordt beschouwd als gemiddelde onkostenvergoeding voor een speler/speelster in het amateurvoetbal. Dit mag niet gecombineerd worden met andere vormen van onkostenvergoedingen om te kunnen genieten van de RSZ-vrijstelling.

De RSZ en FOD Financiën werken beide op een andere manier. De RSZ controleert op seizoensbasis terwijl de FOD Financiën met kalenderjaren werkt. De regeling van €4.500 euro RSZ-vrij wordt gecontroleerd per seizoen.

Indien u onder de grens van €4.500 per seizoen blijft en met een kanscontract werkt wordt de relatie speler/speelster en club niet gezien als een arbeidsovereenkomst, bijgevolg is een arbeidsongevallenverzekering niet nodig. Indien u meer zal betalen dan €4.500 per jaar of bijvoorbeeld werkt met vaste vergoedingen dan bestaat het risico dat deze overeenkomst beschouwd zal worden als een arbeidsovereenkomst en dient u eveneens een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

U mag maximaal €100 per punt uitkeren. Als je dit goed omrekent kom je tot vaststelling dat je maximaal 45 punten kan uitbetalen als club aan een speler/speelster indien je dit maximumbedrag van €100 per punt toepast.

Alle veldvoetbalclubs die met een seniorenploeg spelen in hogere afdelingen of provinciale afdelingen;
Alle futsalclubs die met hun eerste elftal spelen in de nationale afdelingen.

Getekende overeenkomsten blijven geldig wanneer deze voldoen aan alle wettelijke bepalingen. Je kan steeds in onderling overleg een nieuw contract tekenen mocht dat niet het geval zijn.

Onze Partners op 31/07/2022

©KVV Heusden-Zolder 2016 - Webdesign by Roger Put
Free hit counters