Terug naar overzicht

 Terug naar vorige

Vrijdag 13 januari 2023

ENERGIESUBSIDIES ALS STEUNMAATREGEL VOOR ONZE VOETBALCLUBS

De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Ook bepaalde sportclubs worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven, terwijl zij hun werking (op een democratische en kwalitatieve manier) zo goed als mogelijk blijven continueren.

Het Vlaams Parlement keurde daarom eind december 2022 twee steunmaatregelen voor sportclubs goed. Ten eerste wordt 3 miljoen euro voorzien voor sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen. Deze steun is aan te vragen via ons, jullie sportfederatie. Ten tweede wordt 50 miljoen euro voorzien voor noodleningen om de liquiditeitsproblemen op te vangen en/of om te investeren in duurzame energie. Op de website van Sport Vlaanderen vind je de informatie over de noodleningen. Deze noodleningen zijn rechtstreeks via Sport Vlaanderen aan te vragen.”

Hieronder vindt jouw club alle informatie over de subsidie, voor clubs die te maken hebben met stijgende energiefacturen en hiervoor, via Voetbal Vlaanderen, een subsidie willen aanvragen bij Sport Vlaanderen.

VOOR WELKE VOETBALCLUBS IS DE ENERGIESUBSIDIE BEDOELD?

De energiesubsidie wordt enkel toegekend aan clubs die voldoen aan al de volgende voorwaarden:

De subsidie kan toegekend worden aan feitelijke verenigingen of aan voetbalclubs met rechtspersoonlijkheid.

Let wel: er mag geen sprake zijn van dubbele subsidiëring in het kader van de energiecrisis.

Indien een club bij meerdere federaties is aangesloten, mag ze de subsidie slechts één keer aanvragen.

HOE MOET IK EEN AANVRAAG INDIENEN?

De subsidie kan aangevraagd worden via onderstaande gele knop tegen uiterlijk 15 februari 2023 om 23u59. De bewijsstukken moeten mee ingediend worden. Dat mag bijvoorbeeld via een scan.

De club verklaart via de indiening en de subsidieaanvraag dat de door haar bezorgde informatie correct is. De club houdt de effectieve bewijsstukken voorhanden, in geval van controles door de sportfederatie of Sport Vlaanderen.

Onze Partners op 31/07/2022

©KVV Heusden-Zolder 2016 - Webdesign by Roger Put
Free hit counters