Terug naar overzicht

 Terug naar vorige

Vrijdag 25 februari 2022


OOK DE SPORTSECTOR SCHAKELT OVER NAAR CODE ORANJE!

Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 18 februari 2022 op basis van de beslissingen door het Overlegcomité van 21 januari 2022, gevat in het koninklijk besluit van 11 februari 2022. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

Het overlegcomité besliste op 21 januari 2022 om een coronabarometer in te voeren. Op 11 februari besliste het overlegcomité om vanaf 18 februari te schakelen naar code oranje. Hier vind je de meest relevante bepalingen uit deze code oranje met betrekking tot de sportsector.

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. We vragen alle sporters om zich in deze periode extra gedisciplineerd te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen. Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

MONDMASKERS

Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 12 jaar.

Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers...

Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:

 • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
 • Om iets te eten of te drinken.
Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

PUBLIEK

Publiek is toegelaten.

Jongeren tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich bij hun training of wedstrijd laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen.

Aantal toegelaten toeschouwers:

 • Zonder Covid Safe Ticket binnen max. 50 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek. Buiten max. 100 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek
 • Met Covid Safe Ticket (verplicht vanaf 12 jaar en 3 maanden) binnen vanaf 50 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek. Buiten vanaf 100 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek.

Indien de maximum zaalcapaciteit het toelaat, hoef je tot 200 toeschouwers geen rekening te houden met beperkingen in capaciteit of ventilatiewaarden.

Indien meer dan 200 toeschouwers aanwezig zijn, mag het aantal aanwezigen niet groter zijn dan 80% van de totale capaciteit van de zaal/infrastructuur, behalve als het om een dynamisch publiek binnen gaat: daar blijft de grens behouden op 70% van de totale capaciteit.

Bij publiek binnen valt de beperking van 80% (of 70% bij dynamisch publiek) van de capaciteit weg als de gemiddelde CO2-waarde tijdens de duur van het evenement lager blijft dan 900 ppm CO2 (CO2-meter) of je een ventilatiedebiet of luchtzuiveringsdebiet van minstens 40m3 per persoon per uur kan garanderen (zie ook bij indoor sportinfrastructuur de paragraaf over luchtkwaliteit).

Voor evenementen buiten kan je tot 100% van de capaciteit gaan op voorwaarde dat je je publiek indeelt in compartimenten (max. 2000 personen per compartiment) of dat je extra maatregelen neemt inzake crowd control en je de goedkeuring hebt van het lokaal bestuur waar het evenement plaatsheeft.

Toestemming van het lokaal bestuur is vereist.

Zelfs als je minder toeschouwers hebt om CST te verplichten, kan je als organisatie het CST toepassen (ook voor de twee meerderjarige personen per minderjarige deelnemer of g-sporter), op voorwaarde dat je dat als organisator duidelijk op voorhand communiceert.

INDOOR INFRASTRUCTUUR

Alle indoor sportinfrastructuren kunnen open blijven.

Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

Voor luchtkwaliteit legt het nieuwe KB een streefwaarde en een limietwaarde op:

 • Streefwaarde: 900 ppm CO2 of ventilatiedebiet of luchtzuiveringsdebiet van 40m3 per persoon per uur
 • Limietwaarde: 1500 ppm CO2 of ventilatiedebiet of luchtzuiveringsdebiet van 18m3 per uur persoon


Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)

 • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
 • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
 • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1500ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtzuivering of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
 • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
 • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
 • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

KANTINES In kantines gelden de regels van het horecaprotocol.

CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar.

Er geldt niet langer een verplicht sluitingsuur.

Er geldt niet langer een verplichting om te zitten, noch een beperking van het aantal personen per tafel.

KLEEDKAMERS

Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.

We adviseren met aandrang om een actieplan voor het gebruik van kleedkamers uit te werken. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:

 • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
 • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, bevelen we sterk aan om een CO2-meter te gebruiken.
 • Las een vrij tijdslot in waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
 • Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
 • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.
 • Beperk de capaciteit van de kleedkamer en vermeld de maximumcapaciteit op een zichtbare plaats.
 • Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

SPORTKAMPEN

Sportkampen mogen zowel met als zonder overnachting doorgaan.

In code oranje is het aantal deelnemers beperkt tot 200 personen per kampgroep als het kamp indoor of met overnachting is. Er kunnen meerdere kampgroepen per site actief zijn, maar de groepen moeten onderling steeds een veilige afstand bewaren en mogen niet gemengd worden. Voor outdoor sportkampen gelden er geen beperkingen op de grootte van de kampgroep.

De organisatoren moeten de algemeen geldende coronamaatregelen uit het KB van 28 oktober, laatst aangepast via KB van 17 februari 2022, wel opvolgen. Deze maatregelen staan specifiek voor de sportsector geduid in het basisprotocol Sport en Corona en moeten vanzelfsprekend ook tijdens de sportkampen opgevolgd worden.

Als extra houvast om de kampen veilig te organiseren, bieden we de organisatoren van sportkampen aanvullend op deze algemene maatregelen een document met nog enkele nuttige tips aan. Deze kunnen de organisatoren toepassen in functie van de eigen lokale context en noodzaak.

Tot nader order is het op basis van het huidige Vlaamse decreet betreffende de toepassing van CST niet mogelijk om een verplichte controle van CST toe te passen op deelnemers aan sportactiviteiten. Indien er wijzigingen komen in deze regelgeving houden we je hierover op de hoogte via deze pagina.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.Onze Partners op 31/07/2022

©KVV Heusden-Zolder 2016 - Webdesign by Roger Put
Free hit counters