Terug naar overzicht

 Terug naar vorige

Maandag 27 juli 2020

WE BLIJVEN VOETBALLEN MET BEPERKT PUBLIEK!

Het coronavirus kent een forse heropflakkering en daarom kwam de Veiligheidsraad op maandag 27 juli vervroegd bijeen om de veiligheidsmaatregelen opnieuw te verstrengen. Verstrenging is er ook gekomen, maar de maatregelen voor de sportsector blijven voorlopig ongewijzigd. Vanaf woensdag 29 juli wordt enkel het aantal toeschouwers bij sportactiviteiten, zowel indoor als outdoor, gehalveerd en het dragen van een mondmasker wordt verplicht.

GEEN COMPETITIEVOETBAL ZONDER PUBLIEK

Aangezien de Covid-19 situatie de laatste weken toch wel in de foute richting evolueert, vreesden we dat deze situatie ook wel impact zou kunnen hebben op de nakende voetbalcompetitie 2020-21. Diverse scenario’s werden uitgetekend, bediscussieerd en afgewogen.

Wat betreft voetbal, outdoor en indoor, bestudeerde het Bestuur van Voetbal Vlaanderen de diverse voorliggende opties evenals de uiteindelijke beslissing van de Veiligheidsraad van 27 juli 2020. Het Bestuur overlegde hierbij uitgebreid met stakeholders, clubvertegenwoordigers én beleidsverantwoordelijken. Het was duidelijk dat er geen door iedereen gedragen standpunt te formuleren is gezien de meer dan complexe situatie, zowel sportief als extra-sportief, maar ook inzake gezondheid en veiligheid.

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen is verheugd dat de door de Veiligheidsraad genomen beslissing perspectief biedt voor verdere voetbalbeleving, ook al is deze in coronatijden anders. Wij dringen er alvast bij onze leden en clubs op aan om de toegelaten sportinvulling te combineren met een meer dan juiste toepassing van de veiligheidsnormen. Enkel dan zal de beslissing van vandaag, ook morgen het juiste vervolg krijgen. Sjotten in augustus zal enkel gewaardeerd blijven indien de competitie in september onder een goed gesternte van start kan gaan.

Het eerder uitgesproken advies om wedstrijden enkel zonder toeschouwers te laten plaatsvinden, zorgde voor vrij kordate standpunten in onze clubs, die in deze omstandigheden nog meer dan vroeger het kloppend hart van de federatie dienen te blijven.

In dat verband nam het Bestuur vandaag ook de princiepsbeslissing om de competities in ons amateurvoetbal, hogere afdelingen en provinciale, niet te laten doorgaan indien deze wedstrijden in de toekomst zonder publiek dienen te worden gespeeld.

Onze clubs worstelen met de combinatie van rendabel beheer en de maatschappelijke opdracht die ze naar hun leden hebben, vooral hun jeugdspelers blijvend willen vervullen.

Zonder toeschouwers, zonder kantine, zonder horeca en met minder sponsoring is dit een onmogelijke opdracht. Onze clubs hebben het vandaag moeilijk. Velen wachten nog op de beloofde Vlaamse crisissteun aangezien de meeste lokale overheden de uitrol hiervan nog niet operationeel hebben opgenomen. Ook van andere solidariteit, bijvoorbeeld via TV – rechten en via bijdragen aan een solidariteitsmechanisme met inbreng van het Betaald Voetbal is nog altijd geen sprake.

WAT HEEFT DE NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD BESLIST?
WEL publiek toegelaten MET mondmasker

Publiek bij sportactiviteiten wordt dus wel nog toegelaten (bij voorkeur in openlucht), maar het maximale aantal wordt wel gehalveerd. Zo zijn er vanaf woensdag 29 juli maximaal 200 personen toegelaten bij outdoor sportactiviteiten en maximaal 100 personen bij indoor sportactiviteiten. Verder moet publiek, zowel binnen als buiten, verplicht een mondmasker dragen.

De bubbel van 50 ongewijzigd

Onze sociale contacten worden fors teruggeschroefd naar vijf vaste personen per gezin voor de komende vier weken. Kinderen onder de 12 jaar niet meegeteld. Voor de sport verandert er echter niets, de sportbubbel van maximum 50 personen blijft behouden.

Contactopsporing

Een club kent haar eigen leden en vrijwilligers, maar om de contactopsporing te vergemakkelijken vraagt de Veiligheidsraad om contactgegevens te noteren van occasionele bezoekers, conform de horeca, zoals bijvoorbeeld ouders van de tegenpartij.

Lokale autoriteiten

Bovenstaande maatregelen werden genomen door de Nationale Veiligheidsraad en gelden dus voor heel het land. Daarnaast is gevraagd aan de lokale autoriteiten om krachtdadig op te treden wanneer de gezondheidssituatie in de desbetreffende stad, gemeente of regio daarom vraagt. Een bijkomende specifieke verstrenging van de veiligheidsmaatregelen door de lokale overheid is dus te allen tijde mogelijk.

Blijf voetballen, maar op een veilige manier

We willen nog eens uitdrukkelijk alle voetballers, clubs, ouders en supporters oproepen om zich te houden aan de geldende maatregelen. We richten nu meer dan ooit het vizier op september om zo hopelijk de competitiestart niet in het gedrang te laten komen.

De nieuwe maatregelen gaan in vanaf woensdag 29 juli en dat minstens tot eind augustus. Het effect van de verstrengde maatregelen zal zich niet meteen vertalen in positieve cijfers, maar de experten maken zich sterk dat we het schip tijdig kunnen keren als we allemaal aan hetzelfde zeel trekken.

Het is logisch dat in deze omstandigheden veel vragen worden gesteld. Iedere vraag verdient een antwoord, maar soms zijn de antwoorden al vervat in de vraagstelling. Wij zullen de komende dagen verder communiceren. Door het breed spectrum van typeclubs is concrete invulling niet altijd makkelijk, vandaar dat we heel vaak verwijzen naar het gezond verstand om bijvoorbeeld de kleedkamersituatie aan te pakken. Voor een wedstrijd Knokke – Tessenderlo is dat anders dan voor een jeugdwedstrijd rond de kerktoren. We hebben alvast zeer veel vertrouwen in onze clubmedewerkers, onze vrijwilligers en zoveel andere geëngageerden, die we hier uitdrukkelijk willen bedanken voor hun engagement in deze moeilijke "corona" voetbalperiode.


Onze Partners

©KVV Heusden-Zolder 2016 - Webdesign by Roger Put
Free hit counters