Terug naar overzicht

 Terug naar vorige

Dinsdag 21 juli 2020

WAT ALS CORONA VOOR EEN TWEEDE KEER SPELBREKER SPEELT?

De vroegtijdige stopzetting van het voetbalseizoen 2019-2020, het viel ons zwaar. Door het uitbreken van de coronapandemie werd op 12 maart de moeilijke, maar onvermijdelijke beslissing genomen om in het belang van de volksgezondheid alle jeugd- en amateurcompetities definitief stop te zetten. We willen het niet nog eens meemaken maar we nemen het zekere voor het onzekere en stelden algemene regels op voor het stopzetten of vervroegd afbreken van de kampioenschappen met stijgen en dalen, georganiseerd door Voetbal Vlaanderen, in het seizoen 2020-2021.

Indien, door een heropflakkering van de coronapandemie of door andere externe oorzaken, de kampioenschappen van het amateurvoetbal georganiseerd door Voetbal Vlaanderen voortijdig stopgezet of onderbroken dienen te worden, zullen volgende basisregels gevolgd worden. Deze gelden voor zowel het veldvoetbal, het futsal als het minivoetbal, zowel mannen als vrouwen.

Deze algemene regels werden goedgekeurd door het Bestuur (09/06/2020), de Vlaamse Studiecommissie (13/06/2020) en de Algemene Vergadering van Voetbal Vlaanderen (15/06/2020). Niet voorziene gevallen zullen door het Bestuur van Voetbal Vlaanderen worden beslecht.DE ALGEMENE REGELS VOOR HET SEIZOEN 2020-2021

Algemene regels 2020 - 2021 bij stopzetten of vervroegd afbreken van de kampioenschappen met stijgen en dalen, georganiseerd door Voetbal Vlaanderen, en goedgekeurddoor de Algemene Vergadering van Voetbal Vlaanderen op 15/06/2020

Indien, door een heropflakkering van de coronapandemie of door andere externe oorzaken, de kampioenschappen van het amateurvoetbal georganiseerd door Voetbal Vlaanderen voortijdig stopgezet of onderbroken dienen te worden, zullen onderstaande basisregels gevolgd worden. Deze gelden voor zowel het veldvoetbal, het futsal als het minivoetbal, zowel mannen als vrouwen.
Deze algemene regels voor het seizoen 2020-2021 worden goedgekeurd door de Vlaamse Studiecommissie, het Bestuur en de Algemene Vergadering van Voetbal Vlaanderen.
Niet voorziene gevallen zullen door het Bestuur van Voetbal Vlaanderen worden beslecht.

 1. Het stopzetten van de kampioenschappen is een bevoegdheid van het Bestuur van Voetbal Vlaanderen rekening houdend met algemene richtlijnen van de overheid.

 2. Indien de kampioenschappen worden stopgezet en nadien opnieuw hernomen worden zal in het veldvoetbal de initiële volgorde van de speeldagen behouden blijven.
  (Voorbeeld: kampioenschap wordt stopgezet na speeldag 5. Bij heropstart zal er aangevat worden met speeldag 6)

  In het futsal en minivoetbal echter zal bij het herstarten van de kampioenschappen de oorspronkelijke kalender behouden blijven. (Voorbeeld: kampioenschap wordt stopgezet na speeldag 5. Indien het kampioenschap 12 speeldagen stil ligt, zal bij heropstart speeldag 18 gespeeld worden)

 3. De organisatiecomités zullen er over waken om uitgestelde of te herspelen wedstrijden zo snel als mogelijk te laten spelen.

  Wedstrijden op het terrein van clubs zonder goedgekeurde verlichting kunnen ook plaatsvinden in de midweek, voor zover de zichtbaarheid dit toelaat tot het einde van de wedstrijd.

  Voor wedstrijden op het terrein van clubs met een goedgekeurde verlichting, kunnen de clubs verplicht worden de wedstrijd te spelen in de midweek.

  De organisatiecomités kunnen echter ook beslissen om deze wedstrijden te doen spelen in het eerste vrije weekend, voor zover dit geen vertraging meebrengt opdat alle clubs hetzelfde aantal wedstrijden zullen hebben gespeeld.

  Competitiewedstrijden die uitgesteld moeten worden door een overlapping met de Beker van België moeten gespeeld worden op 9 september 2020, tenzij de clubs een andere dag van die week overeenkomen.

 4. De uiterste datum voor het spelen van kampioenschaps- of eindrondewedstrijden is bepaald op 30 mei 2021.De uiterste datum voor het spelen van kampioenschaps- of eindrondewedstrijden is bepaald op 30 mei 2021.

  Hiertoe kunnen de organisatiecomités beslissen om in de maanden april en mei twee wedstrijden per week in te plannen.
  Indien in het veldvoetbal de thuisploeg niet over een speelveld met goedgekeurde verlichting beschikt, vangen de midweekwedstrijden aan om 18.30 uur of later voor zover de zichtbaarheid dit toelaat tot het einde van de wedstrijd.

 5. Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet nadat de meerderheid (helft + 1) van de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of 50% van de geplande wedstrijden gespeeld hebben, zal de sportieve eindstand van het kampioenschap opgemaakt worden op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen.

  Indien niet alle clubs van een reeks hetzelfde aantal wedstrijden hebben betwist, worden door toepassing van de regel van drie alle ploegen op hetzelfde aantal wedstrijden geplaatst als de ploeg die het meeste aantal wedstrijden gespeeld heeft. Het aantal punten, overwinningen en andere reglementaire criteria worden op dezelfde wijze aangepast.
  Deze resultaten worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma.

  In voorkomend geval worden hier ook de licentieregels op toegepast, om een definitief eindklassement te bekomen. De aldus bekomen eindrangschikking duidt de kampioenen aan en desgevallend andere reglementair voorziene stijgers en dalers, conform de bestaande criteria (bondsreglement en, desgevallend, de provinciale modaliteiten).

 6. Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet voordat de meerderheid (50% + 1) van de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of 50% van de geplande wedstrijden gespeeld hebben, zullen deze kampioenschappen geannuleerd worden. Dit betekent dat er dan geen stijgers en dalers worden aangeduid.
  Het volgende seizoen zal starten met dezelfde deelnemers in dezelfde afdeling als in het geannuleerd kampioenschap.

  Eventueel vrijkomende plaatsen ingevolge het verdwijnen van een club (bijvoorbeeld door fusies, algemeen forfait, niet meer inschrijven….) zullen niet worden ingevuld.

 7. Eindrondes zullen enkel worden gespeeld als het kampioenschap volledig is afgewerkt en er voldoende tijd overblijft om deze eindrondes te spelen uiterlijk 30 mei 2021 (zie punt 3).
  De organisatiecomités kunnen desgevallend beslissen om het format van deze eindrondes (bv. 1 wedstrijd in plaats van heen- en terugwedstrijd) en de eraan gekoppelde modaliteiten aan te passen.

 8. Indien het spelen van eindrondes niet mogelijk is, worden stijgers en dalers over de reeksen heen aangeduid.

  Vooreerst worden de clubs die op dezelfde plaats eindigden (tweedes,…., voorlaatsten…) in het eindklassement van de verschillende reeksen onderling vergeleken aan de hand van het aantal punten (en volgende criteria zoals bepaald in het reglement)

  Indien niet alle clubs die vergeleken worden hetzelfde aantal wedstrijden hebben betwist, worden door toepassing van de regel van drie alle ploegen op hetzelfde aantal wedstrijden geplaatst als de ploeg die het meeste aantal wedstrijden gespeeld heeft. Het aantal punten, overwinningen en andere reglementaire criteria worden op dezelfde wijze aangepast.
  Deze resultaten worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma.

 9. Indien het spelen van eindrondes niet mogelijk is, wordt het principe van vergelijken over de reeksen heen niet toegepast indien het gaat over reeksen van verschillende afdelingen en/of van verschillende vleugels.

 10. Nu al wordt bepaald dat in het voetbal, volgende regels gelden :

  • Voor wat betreft de interprovinciale eindronde, zal dit in de praktijk worden toegepast voor de vijf clubs die als eerste niet rechtstreekse stijger eindigden in hun provincie

  • In toepassing van punt 9, wordt de eindronde 1ste afdeling amateurs als niet bestaande beschouwd Hierdoor vervalt ook de eindronde “stijgen 2de afdeling amateurs”

  • Indien er een bijkomende stijger uit 2de afdeling amateurs zou moeten worden aangeduid om een vrijgekomen plaats in 1ste afdeling amateurs in te nemen, zal deze eerst worden aangeduid door de vleugel waartoe de te vervangen club uit 1ste afdeling amateurs behoort. Indien deze vrijgekomen plaats(en) het gevolg is (zijn) van het feit dat meer dan drie clubs van 1ste afdeling amateurs hun licentie voor deze afdeling niet behaald hebben, wordt er als volgt tewerk gegaan:
   • De clubs zonder licentie worden gerangschikt volgens de plaats die ze hebben bekleed in de eindrangschikking van het kampioenschap;
   • De drie laatste clubs vervangen de normale dalers van de afdeling, terwijl elke andere club die geen licentie behaalde eveneens daalt en eerst vervangen wordt door een club van de vleugel waartoe de te vervangen club behoort.

 11. . Behalve in uitzonderlijke omstandigheden, vast te stellen door het bestuur, kunnen geen ploegen in overtal worden toegevoegd


Onze Partners

©KVV Heusden-Zolder 2016 - Webdesign by Roger Put
Free hit counters