Terug naar overzicht

 Terug naar vorige

Maandag 29 juni 2020

Moeilijk seizoen voor vele clubs in zicht

Impakt van Corona groot bij meeste clubs

Het nieuwe seizoen 2020-2021 zal niet zonder moeilijkheden verlopen. Vooral financieel zal het goochelen worden om rond te komen. Corona zorgde immers dat vele inkomsten verloren gingen. Kantines bleven dicht, eetdagen en tornooien vielen weg. Dat allemaal samen maakt toch een inkomenverlies van enkele duizenden euros. Vang dat als club maar op.

Daar boven op zien vele clubs de sponsors een voor een afhaken, want ook zij zijn het slachtoffer van Corona. Zoeken naar oplossingen wordt zeer moeilijk. Een mogelijkheid is om de lidgelden te verhogen, maar dat zien vele clubs niet echt zitten. Ze vrezen dat dit voor vele ouders voor problemen gaat zorgen. Zo zouden de ouders die meerdere kinderen bij een club aangesloten worden wel erg gestraft worden zelfs als je bijvoorbeeld een korting zou geven vanaf het derde kind.

Verder stellen de clubs noodgewongen geplande renovatiewerken (vernieuwen dak, opfrissen kantine en kleedkamers, enz...) uit.

De grootste besparing voor een club zou zijn om de spelersvergoedingen drastisch te verminderen. Het is algemeen stilzwijgend geweten dat die vergoedingen dikwijls buiten alle proporties liggen.

Voetbal Vlaanderen neemt de situatie van de clubs ernstig en wil de "Salary Cap" weer op tafel leggen. Benny Mazur, secretaris-generaal van Voetval Vlaanderen had onder andere hierover:

Benny Mazur (foto), secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen, beseft dat de coronacrisis de provinciale voetbalclubs in een moeilijk bad dompelt.


“De feiten zijn natuurlijk de feiten. Iederéén die zes maanden geen inkomsten heeft, zoals onze voetbalclubs nu door de gedwongen sluiting van de kantines, krijgt het moeilijk. En voetbalclubs met een spaarboekje lopen nu eenmaal dun gezaaid. Met Voetbal Vlaanderen hebben wij alvast voor 1,3 miljoen euro aan bondsbijdragen kwijtgescholden aan de Vlaamse clubs. Dat is gemiddeld bijna 2.000 euro per club. Ik besef dat dit slechts een symbolische steun is, dat je met 2.000 euro een club niet redt. Dat moet op het plaatselijke niveau gebeuren. Maar de coronacrisis biedt ook een opportuniteit. Clubs moeten geen tien eetdagen per seizoen meer proberen te organiseren, ze kunnen beter de tering naar de nering zetten.”

Daarbij worden vooral de hoge spelersvergoedingen geviseerd. Voetbal Vlaanderen wil daarin een rol spelen.

Mazur: “De salary cap (salarisplafond, nvdr) ligt opnieuw op tafel. Wij zijn alvast in dialoog met enkele bubbels van amateurclubs. Ik verwacht niet dat de salary cap volgend seizoen al kant en klaar gaat zijn, daarvoor moet eerst een draagvlak voorzien worden, maar het zou onze clubs wel weer ademruimte kunnen geven. Het is vooral belangrijk dat dit alles gebeurt binnen een juist beleidskader, waar Voetbal Vlaanderen al jaren naar streeft: een correcte competitie binnen een juist fiscaal kader, met kansen voor de eigen jeugd, met lokaal verankerde clubs. De ervaring leert dat de provinciale clubs op betere weg zijn dan menige club van hogere afdelingen, waar te vaak nog te gulle voorzitters onrealistische dromen koesteren.” (rome)

Onze Partners

©KVV Heusden-Zolder 2016 - Webdesign by Roger Put
Free hit counters