Placeholder image

Zondag 12 april 2018  

Placeholder image

MODALITEITEN SEIZOEN 2018-2019

1ste PROVINCIAAL

Eén reeks van 16 ploegen.

Kampioen stijgt naar 3 de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen.

Eindronde: 4 clubs.

Als eerste gerechtigde deelnemers de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - De eerste en tweede van deze eindronde nemen deel aan een interprovinciale eindronde of stijgt rechtstreeks indien Limburg een bijkomende stijger heeft voor de aanvang van de interprovinciale eindronde. In dit geval neemt de derde deel aan deze eindronde; deze deelnemers moet ten laatste gekend zijn op 15 mei. In alle andere gevallen waarbij deze afdeling één of meer bijkomende stijgers heeft, is de ranking van deze eindronde bepalend voor aanduiding van deze bijkomende stijger(s).
Twee dalers naar 2de Provinciaal (15de + 16de geklasseerde); één bijkomende daler per Limburgse daler uit 3 de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen. Officiële grensrechters voor alle wedstrijden.

2de PROVINCIAAL

Twee reeksen van 16 ploegen.

Twee stijgers naar 1ste Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor toekenning algemene titel.)

Eindronde: 8 clubs Als eerste gerechtigde deelnemers de 2e geklasseerde van iedere reeks en de 3 periodekampioenen van iedere reeks voor 1 vaste stijger naar 1ste Provinciaal. In alle gevallen waarbij deze afdeling één of meer bijkomende stijgers heeft, hetzij door samengaan of wegvallen van clubs in hogere reeksen of de provincie een stijger heeft via de interprovinciale eindronde, is de ranking van deze eindronde bepalend voor aanwijzing van deze bijkomende stijger(s). Vier dalers naar 3de Provinciaal, hetzij 15de tot 16de geklasseerde uit iedere reeks; te vermeerderen met het aantal Limburgse dalers uit 3 de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen. Officiële grensrechters voor alle wedstrijden.

3de PROVINCIAAL

Drie reeksen van 16 ploegen.

Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor toekenning algemene titel.)

Eindronde: 12 clubs

Als eerste gerechtigde deelnemers de 2e geklasseerde van iedere reeks en de 3 periodekampioenen van iedere reeks voor 2 vaste stijgers naar 2de Provinciaal. In alle gevallen waarbij deze afdeling één of meer bijkomende stijgers heeft, hetzij door samengaan of wegvallen van clubs in hogere reeksen of de provincie een stijger heeft via de interprovinciale eindronde, is de ranking van deze eindronde bepalend voor aanwijzing van deze bijkomende stijger(s). Zes dalers naar 4de Provinciaal, hetzij 15de en 16de geklasseerde uit iedere reeks; één bijkomende daler per Limburgse daler uit 3 de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen (eindronde laatste niet-daler van iedere reeks). Officiële grensrechters voor alle wedstrijden.

4de PROVINCIAAL

Drie of vier reeksen van maximum 18 ploegen (afhankelijk van het aantal inschrijvingen)

Drie of vier stijgers naar 3de Provinciaal (eerste uit iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerde voor toekenning algemene titel.)

Eindronde: 12 of 16 clubs

Als eerste gerechtigde deelnemers de 2e geklasseerden van iedere reeks en de 3 periodekampioenen van iedere reeks voor 3 of 4 vaste stijgers naar 3de Provinciaal. In alle gevallen waarbij deze afdeling één of meer bijkomende stijgers heeft, hetzij door samengaan of wegvallen van clubs in hogere reeksen of een stijger via de interprovinciale eindronde, is de ranking van deze eindronde bepalend voor aanwijzing van deze bijkomende stijger(s).

1 ste tot en met 4 de Provinciale

Ploegen die in aanmerking komen voor de titel, promotie, degradatie of periodetitel spelen op de laatste twee speeldagen van het kampioenschap op dezelfde dag en uur (art. B1517-12).
Wedstrijden van de competitie kunnen gepland worden op weekdagen
Een ploeg die in dezelfde reeks drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen forfait geeft, wordt beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven.

Deelnemers aan de eindronde in 1ste, 2de, 3de en 4de provinciale:

Als eerste gerechtigde de 2de geklasseerde van iedere reeks en de 3 periodekampioenen.
In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde moet vervangen worden, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk, in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van zijn vervanger.
Dit is onder meer het geval wanneer:

er geen 3 verschillende periodewinnaars geweest zijn
de 1ste of 2de van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest
een theoretisch gerechtigde deelnemer degradeert
een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient deel te nemen om niet te degraderen
een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient deel te nemen als laatste niet-daler

Zie ook art.B1531 meer bepaald de punten 421 en 422 indien een ploeg tijdens de reguliere competitie wegvalt.

PERIODEKAMPIOENSCHAP IN 1ste, 2de, 3de en 4de PROVINCIAAL

Perioderangschikking:
Na elke wedstrijd worden 3 punten toegekend aan het winnend elftal; in geval van gelijkspel wordt aan ieder elftal 1 punt toegekend.
Na iedere periode wordt er een rangschikking opgemaakt over die periode.
Hierbij geldt achtereenvolgens als criterium:

grootst aantal bekomen punten
bij gelijkheid, het grootst aantal gewonnen wedstrijden
het eventueel onderling resultaat in de betreffende periode (bij gelijkspel: doelpunten op verplaatsing zijn doorslaggevend)
bij verdere gelijkheid, het grootste positief verschil tussen doelpunten voor en tegen;
Indien 2 clubs dan nog gelijk eerste eindigen, wordt op neutraal terrein een testwedstrijd gespeeld; in geval van gelijkspel worden twee verlengingen gespeeld van vijftien minuten. Wanneer de stand dan nog gelijk is, wordt de winnaar aangeduid via strafschoppenserie te nemen volgen de Beker v. België. De eerste van de rangschikking wordt als periodewinnaar aangeduid.

Het Provinciaal Comité verdeelt de uit- en thuiswedstrijden voor elke club tijdens elke periode evenwichtig.
De wedstrijden die door het Provinciaal Comité vastgelegd zijn voor een bepaalde periode, blijven tot deze periode behoren, ongeacht de datum waarop zij gespeeld worden. Indien tijdens de laatste competitiedag van elke periode wedstrijden beslissend zijn voor het behalen van de titel van periodewinnaar, moeten zij in de mate van het mogelijke op dezelfde dag en uur gespeeld worden. Bij een eventueel oneven aantal ploegen in bepaalde reeksen, kan de laatste wedstrijd van deze periodes niet gelijktijdig gespeeld worden ook al zijn ze beslissend voor de periodetitel. De inhaalwedstrijden moeten zo spoedig mogelijk betwist worden.

Periodekampioenschap:

Reeksen van 18 ploegen:
1ste periode: 12 wedstrijden, 2de en 3de periode: 11 wedstrijden.

Reeksen van 17 ploegen:
1ste en 2de periode: 11 wedstrijden, 3de periode: 10 wedstrijden.

Reeksen van 16 ploegen:
3 perioden van elk 10 wedstrijden.

Reeksen van 15 ploegen:
1ste periode 10 wedstrijden, 2de en 3de periode: 9 wedstrijden.

Reeksen van 14 ploegen: 1ste periode 10 wedstrijden, 2de en 3de periode: 8 wedstrijden.

BELANGRIJK:
Bij alle vervroegde wedstrijden van eerste elftallen, die afgelast worden, wordt de nieuwe speeldatum vastgelegd door het Provinciaal Comité.


ZEER BELANGRIJK:

Iedere klacht in verband met het eindklassement voor deelneming aan de eindronde dient per ekickoff, fax of email aan het Algemeen Secretariaat te Brussel (met een kopij per e-kickoff, of email aan het Provinciaal Comité) verzonden te worden ten laatste 4 werkdagen na het beëindigen van de kompetitie. Elke klacht waarbij de uitslag van de wedstrijden van bedoelde eindronden, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt aangevochten; moet per telefoon, of email worden gemeld aan de secretaris van het Provinciaal Comité, voor 12 uur van de eerste werkdag volgend op de wedstrijd, waarbij de zaterdag niet als werkdag beschouwd wordt, en binnen dezelfde termijn per per e-kickoff, of email bevestigd worden aan de Secretaris-Generaal te Brussel, met een kopij per e-kickoff, of email naar de tegenstrever.
Het Provinciaal Comité moet zich indien nodig bij spoedprocedure uitspreken na in voorkomend geval de Provinciale Scheidsrechterscommissie te hebben geraadpleegd. Wedstrijden van de eindronden kunnen gepland worden op weekdagen. Indien niet digitaal: voor de wedstrijden van de eindronde dient de thuisclub de eerste werkdag na de wedstrijd vóór 12 uur een kopij van het wedstrijdblad te bezorgen aan het Provinciaal Secretariaat op straffe van 25 euro. De club die forfait geeft in de eindronde wordt beboet en zal een schadeloosstelling, bepaald door het Provinciaal Comité, aan tegenstrever moeten betalen.


BEKER VAN BELGIË (Limburg 17 clubs)

Zie titel 16 van het Bondsreglement, meer bepaald art. B1604.
Deelnemers: 3 clubs per regio aan te duiden via de Beker van Limburg, aangevuld door de eventuele dalers uit 3 de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen en de ploegen uit eerste provinciale op basis van de eindrangschikking om tot het in het reglement voorziene aantal te komen.

BEKER VAN LIMBURG

In de Bekerwedstrijden van de regio worden 4 vervangingen toegelaten. (Art. V1222-2) BELANGRIJK Forfaits bij jeugd en reserven Een ploeg die in dezelfde reeks drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen forfait geeft, wordt beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven.

PROVINCIALE RESERVEN

Drie reeksen van 16 ploegen, verplicht bestaande uit clubs van 1ste en 2de Provinciaal.
Bij niet-deelname wordt de boete van 500 euro toegepast (Art. B1527).
Aanvangsuren: zaterdag tussen 13.00 en 15.00 uur, vrijdag tussen 18.30 en 21.00; donderdag tussen 18.30 en 21.00.
Rangschikking wordt opgemaakt: meest behaalde punten, gewonnen wedstrijden, het onderling resultaat (waar bij gelijkheid de op verplaatsing gescoorde doelpunten doorslaggevend zijn), daarna grootste doelpuntensaldo, grootst aantal gescoorde doelpunten, eventueel loting secretariaat.

GEWESTELIJKE RESERVEN

Reeksen van maximum 18 ploegen.

Aanvangsuren: zaterdag tussen 13.00 en 15.00 uur, vrijdag tussen 18.30 en 21.00; donderdag tussen 18.30 en 21.00.
Rangschikking wordt opgemaakt meest behaalde punten, gewonnen wedstrijden, het onderling resultaat (waar bij gelijkheid de op verplaatsing gescoorde doelpunten doorslaggevend zijn), daarna grootste doelpuntensaldo, grootst aantal gescoorde doelpunten, eventueel loting secretariaat. Wanneer een club met meerdere ingeschreven reserven algemeen forfait geeft voor de A-ploeg dan wordt deze behouden en dan wordt het forfait opgelegd aan de B of C-ploeg.

SPECIFIEKE MODALITEITEN voor EERSTE MANNELIJKE B-PLOEGEN
INSCHRIJVINGEN EN VERBINTENISSEN VAN DE CLUBS


Onverminderd de bepalingen van artikel V1508 betreffende de clubs van hogere afdelingen, mag een provinciaal spelende club in de kampioenschappen met klimmen en dalen een eerste ploeg A inschrijven en, eveneens een eerste ploeg B inschrijven indien ze:
Voor de ploegen uit 1 ste en 2 de provinciale
voor hetzelfde seizoen een reserve elftal inschrijven, behorend bij de eerste A-ploeg, en voor deelname aan het volgende seizoen, de competities van het voorgaande seizoen hebben beëindigd met het reserve elftal.
De eerste B-ploeg van een club moet aantreden in een lagere afdeling dan die van de eerste A-ploeg, behalve wanneer deze laatste in de laagste provinciale afdeling speelt. In dat geval speelt de B-ploeg in een andere reeks.
De club waarvan de A-ploeg stijgt naar de 3 de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen mag een B-ploeg behouden in het provinciaal kampioenschap.
Wanneer de A-ploeg zakt naar de afdeling waarin de B-ploeg aantreedt, wordt deze laatste ipso facto verwezen naar de onmiddellijk lagere afdeling, behalve wanneer de A-ploeg naar de laagste provinciale afdeling zakt, in welk geval de B-ploeg in een andere reeks moet aantreden. (Art. V1512.2)

KWALIFICATIE SPELERS – EERSTE B-PLOEGEN

Een club mag op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van de eerste B-ploeg maximum drie spelers inschrijven die op het wedstrijdblad stonden van één der laatste twee kampioenschapswedstrijden van de A-ploeg. (Art. V1017.1)

ALGEMEEN FORFAIT

Algemeen forfait van beide eerste ploegen
In geval van algemeen forfait door beide ploegen in een club met twee eerste ploegen, zijn de bepalingen van artikel V1507 en V1526 van toepassing bij het verlaten van de inactiviteit. Bovendien mag deze club geen eerste B-ploeg inschrijven, in het seizoen volgend op het algemeen forfait.
Algemeen forfait van de eerste A-ploeg
Wanneer een club met twee ingeschreven eerste ploegen algemeen forfait geeft voor haar A-ploeg, dan wordt deze behouden en wordt het gezegde forfait opgelegd aan de B-ploeg. (Art. V1526.321)
Algemeen forfait van de eerste B-ploeg
Een club met twee ingeschreven eerste ploegen die algemeen forfait geeft met haar eerste B-ploeg mag het daaropvolgende seizoen geen eerste B-ploeg opstellen (art. V1526.323)
Ambtshalve opgelegd algemeen forfait
Een club die drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen forfait verklaart voor haar eerste ploeg (A of B, naargelang het geval), wordt beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven voor de betrokken ploeg, onverminderd punt 2 hierboven. (Art. V1526.311)
Forfait van het reserve elftal Wanneer een club forfait geeft met het verplicht ingeschreven reserve elftal dan zal de B-ploeg uit competitie genomen worden en blijft de verplichte ploeg van de reserven in competitie.

AANTAL SCHEIDSRECHTERS – VERPLICHTINGEN

Elke club moet tussen haar toegewezen aangeslotenen:
minstens één actieve scheidsrechter tellen per volledige of onvolledige schijf van drie ploegen, opgesteld in de kampioenschappen voor dewelke de aanduiding van scheidsrechters voorzien is, zonder rekening te houden met de mannelijke eerste B-ploeg, en bijkomend één actieve scheidsrechter tellen voor de mannelijke eerste B-ploeg. (Art. B331)


NIEUWS

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image 
Placeholder image
Placeholder imagePlaceholder imagePlaceholder imagePlaceholder imagePlaceholder image

©2016 - K.V.V. Heusden-Zolder - Webdesign by Roger Put